CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN CHƯƠNG TRÌNH AFFILIATE VAITHUHAY

Dưới đây là những điều khoản hoàn chỉnh được áp dụng cho chương trình Affiliate của Vaithuhay và được xem là bản thỏa thuận giữa Vaithuhay với Affiliate của mình. Xin hãy đọc kỹ toàn bộ thỏa thuận trước khi tham gia. Một khi bạn đã đăng ký tham gia vào chương trình Affiliate của Vaithuhay, chúng tôi sẽ hiểu rằng bạn đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dưới đây. Mọi thông tin về điều khoản này nếu đến từ những nguồn khác đều được coi là không chính xác và không mang tính pháp lý. Xin hãy đọc bản chính thức tại đây để nắm toàn bộ thông tin chi tiết.

Ngoài ra, khi chính thức tham gia chương trình, Affiliate sẽ ký Hợp đồng với Vaithuhay và hai Bên cùng chịu trách nhiệm với những điều khoản được nêu trong Hợp đồng.