Balo tiện dụng UNO Backpack from Kickstarter

BALO SIÊU TIỆN DỤNG UNO BACKPACK

BALO GÂY QUỸ THÀNH CÔNG NHẤT NĂM 2016

Gói balo Uno I thông dụng: 2.650k

Là túi nhỏ đi kèm sử dụng cho các hoạt động văn phòng, sinh viên hằng ngày.

Add-on Camera PanelAdd-on Sport PanelAdd-on Art


Thông số kỹ thuật: